V Berouně, v Berouně…

13.11.2015

v jednom domě, nám děti místní mateřské školy ukázaly, jak si poradí s naším programem první pomoci :-) Všem patří velké díky a pochvala!

Posted in Blog
9.11.2015

V pátek nás přivítali žáci prvního stupně místní školy v Praze na Chodově. Díky paní učitelce Malcové žáci prožili Den pro záchranu života. Nechyběly základy první pomoci, neodkladná resuscitace a samozřejmě sanitka. Děkujeme, bylo nám s Vámi moc príma!!!

Posted in Blog
9.11.2015

Krásný den, šikovné děti a skvělé paní učitelky. Program první pomoci jsme společně zvládli na výbornou. Děkujeme paní ředitelce Koutné, pedagogům a úžasným dětem mateřské školy Ke Kašně z Prahy. Těšíme se na další příště.

Posted in Blog
4.11.2015

Podívejte se na video z našeho programu pro žáky základních a středních škol, který proběhl koncem října na Základní škole Ke Kateřinkám, v Praze. Kamera, režie, střih: Ondra Svoboda Děkujeme!

Posted in Blog
28.10.2015

Společně s vedením základní školy v čele s paní ředitelkou Blankou Janečkovou, jsme připravili projekt „Týden pro záchranu života“. První den nás ve škole prověřili žáci prvního stupně. Úspěšně zvládali nástrahy našeho programu první pomoci. Den druhý: Rány, zlomeniny, krvácení…. v hlavní roli mladí záchranáři z Kateřinek. Po teoretické části si svoje vědomosti ověřili v reálných modelových situacích. Podívejte se jak jim to šlo! Ve středu jsme dostali od žáků dárek. Plakát plný sanitek a záchranářů… uff, uff…. a lektoři zase na měkko. To nám, ale nebránilo naučit se neodkladnou resuscitaci a další život zachraňující výkony. Poslední den v Kateřinkách a nám se bude hodně těžko loučit. Žáci 4.-9. ročníků byli užasní, šikovní a milí mladí lidé, na které budeme dlouho a moc rádi vzpomínat. Vám všem patří velký dík a pochvala!   Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat vedení školy v čele s paní ředitelkou Blankou Janečkovou, paní zástupkyni Janě Svobodové, paní hospodářce Daně Zdeňkové a všem ostatním, kteří se na projektu podíleli. S díky a úctou Vaši Zdravotníci

Posted in Blog
26.10.2015

Pod dohledem Žižkovské věže náš program první pomoci prověřily děti z místní mateřské školy. Podívejte se jak jim to šlo! Všem patří velký dík a pochvala!

Posted in Blog
25.10.2015

Děti z česko-anglických školek Bambíno na Vinohradech a Dejvicích s námi prožily program první pomoci a moc jsme si to všichni užili. Děkujeme!

Posted in Blog
12.10.2015

Děti z mateřské školy Josefínka a Vendelínek z Prahy 10 si vyzkoušely, jaké to je ošetřit své kamarády. Všem patří velký dík a pochvala!

Posted in Blog
10.10.2015

Mateřská škola v Cerhovicích nás přivítala na program první pomoci formou hry. Společně jsme prožili prima den. Všem patří velké díky!

Posted in Blog
9.10.2015

Všichni jistě znáte písničku o malém bobříkovi, který než jde spát, tak si hraje rád… Děti z mateřské školy U bobříka tuto písničku pozměnily na novou verzi „než jde malý bobřík spát, první pomoc musí znát,…“ Děkujeme za prima den dětem, pedagogům i paní ředitelce Machovské.

Posted in Blog