Kurz resuscitace s použitím AED

20.4.2019

Náš nový kurz je zaměřen na základní podporu životních funkcí s rozšířenou částí pro automatickou externí defibrilaci (AED). Výuka zahrnuje nejenom základní, ale i rozšířenou laickou resuscitaci u všech věkových kategorii. Důraz je kladen na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace a časné defibrilace při použití AED.

Posted in Blog
10.4.2019

Také v letošním roce jsme se zúčastnili seminářů pro sestřičky z diabetologických ordinací, pořádaných společností Lifescan.

Posted in Blog