Doškolovací kurzy

Připravili jsme pro Vás vlastní doškolovací systém s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP). 
Doškolovací kurzy jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických
znalostí pro pedagogické pracovníky. 

 

Nabízíme Vám doškolovací kurzy: