Proškolení učitelé

15.6.2015

Díky paní ředitelce Fuksové, zaměstnanci Mateřské školy Sluníčko absolvovali kurz první pomoci pro pedagogy, zaměřený na akutní stavy a úrazy u dětí včetně neodkladné resuscitace. Podívejte se, jak to děvčatům šlo!

Všem patří veliké díky!

Posted in Blog