První pomoc U bobříků

9.10.2015

Všichni jistě znáte písničku o malém bobříkovi, který než jde spát, tak si hraje rád…
Děti z mateřské školy U bobříka tuto písničku pozměnily na novou verzi „než jde malý bobřík spát, první pomoc musí znát,…“
Děkujeme za prima den dětem, pedagogům i paní ředitelce Machovské.

Posted in Blog