Vedoucí táborů a první pomoc?

10.8.2015

Dokážou i Raraši poskytnout první pomoc? ANO!!! Podívejte se, jak vedoucí letního integračního tábora spolku Rarach zvládli naše školení. Všem patří velký dík a pochvala!

Posted in Blog