Školení „psích“ záchranářů

27.4.2016

V Chomutově jsme se „psími“ záchranáři absolvovali kurz první pomoci, zaměřený na poranění, která je mohou potkat, při jejich záchranářské činnosti, kterou je především vyhledávat za pomoci cvičeného psího kamaráda oběti hromadných neštěstí. Moc jim děkujeme, za to, co dělají!!!!!! Na fotce vpravo vidíte jednoho z našich absolventů, Lukáše Ledvinku z Klášterce nad Ohří.

Posted in Blog