Akreditované kurzy pro pedagogy (MŠMT)

Připravili jsme pro Vás speciální interaktivní kurzy, zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže a rekvalifikační kurzy
s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP). Naše kurzy jsou vedené profesionálními záchranáři,
kteří aktivně působí na záchranných službách.

Pro absolventy kurzů Zdravotník zotavovacích akcí a Základní norma pro zdravotnické pracovníky máme vlastní doškolovací systém
s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP).

 

Nabízíme Vám kurzy: