Interaktivní programy pro základní školy

ZS Ricany banner na web 1

Pro Vaši školu připravíme „Dny pro záchranu života“. Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a zajistit (přivolat) lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. Nezapomínáme ani na bezpečnost a prevenci.

 

Žáci si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění. Procvičíme simulovanou komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby a neodkladnou resuscitaci na resuscitačních modelech.

 

K dispozici bude plně vybavený sanitní vůz ve Vaší škole. Žáci si vyzkouší přístroje i vybavení pod vedením profesionálních záchranářů. Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Programy jsou vhodné pro žáky 1. – 9. ročníků.

 

Doporučujeme:
Na tento základní program navazují další interaktivní vzdělávací cykly, které zajistí komplexní výuku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ v souladu RVP. Jednotlivé výukové cykly sestavujeme vždy dle požadavků a potřeb škol.

 

 

Délka kurzu: 90 minut (2 vyučovací hodiny)

Místo konání: ve Vaší škole

Cena: stanovujeme individuálně

Každý účastník obdrží diplom „Mladý záchranář“

 

Zkušenosti máme s dětmi různého věku a v loňském školním roce jsme našimi programy proškolili přes pět tisíc dětí mateřských, základních i středních škol. Naší hlavní specializací je školící a vzdělávací činnost v první pomoci a předlékařské neodkladné péči, šíření povědomí o poskytnutí první pomoci, záchraně života a ochraně života a zdraví. Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MZ.

Videoreportáž

 

Fotogalerie