Zážitkový kurz první pomoci – REAL

Upset driver After Traffic Accident

Každý z nás si někdy položil otázku, zda dokáže adekvátně reagovat a pomoci, pokud se dostane do nouzové situace doopravdy. Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou naše kurzy REAL.

 

Nejvíce poučení si člověk odnese ze situací, které reálně prožil a zvládl. V kurzu Vás čeká mnoho reálných modelových situací akutních stavů a úrazů nejen dospělých, ale i dětí.

 

Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, poskytovat první pomoc jako jednotlivec, ale i tým, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby z místa události a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí.

 

Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranáři, kteří Vás naučí nejen pomoci zraněným, ale myslet také na vlastní bezpečnost a ochranu. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Podmínky pro absolvování kurzu: věk 18 let

Délka kurzu: 6 vyučovacích hodin

Místo konání: u Vás nebo v našem školícím středisku

Cena: 1990 Kč/osoba

  • reálné modelové situace
  • namaskovaná vybraná poranění a akutní stavy
  • rozpoznání závažnosti stavu
  • neodkladná resuscitace včetně AED
  • bezvědomí, tonutí
  • dopravní nehody
  • zásady bezpečnosti a legislativy
  • průchodnost dýchacích cest
  • praktický nácvik všech úkonů
  • komunikace na místě události
Fotogalerie