Kurzy pro zdravotníky

Akreditovaný kurz určený pro odbornou veřejnost. Vyučujeme dle doporučení

Evropské resuscitační rady (ERC) a Guidelines 2015 moderní interaktivní formou.

 

Zdokonalte se! Ukážeme Vám novinky a trendy v přednemocniční neodkladné péči. Samozřejmostí je osobní přístup, vše Vám srozumitelně vysvětlíme.

 

Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte, včetně zavádění subglotických pomůcek. Velký důraz klademe na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, včetně automatické externí defibrilace (AED).

 

MZ ČR z. 105/2011 Sb. – 4 kredity, ČAS – 4 kredity

 

 

 

Délka kurzu: 4 hodiny

Místo konaní: naše školicí středisko nebo u Vás na pracovišti

Cena: 790 Kč/osoba

 

Každý účastník obdrží certifikát se 4 kredity do celoživotního systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NCNZO či ČAS).

 

Určeno pro: všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické laboranty, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky.

 • jednotný postup při poskytování první pomoci
 • zásady bezpečnosti a legislativy
 • rozpoznání závažnosti stavu
 • rány, zlomeniny a krvácení
 • průchodnost dýchacích cest včetně zajištění
 • šokové stavy
 • termická poranění (popáleniny, omrzliny)
 • poranění el. proudem a chemickými látkami
 • vysokoenergetická poranění
 • poranění hlavy a bezvědomí
 • intoxikace
 • vybrané akutní stavy u chronických onemocnění
 • vybrané akutní stavy u dětí
 • neodkladná resuscitace včetně AED
 • praktický nácvik všech úkonů
 • modelové situace