Školení pro firmy

firmy-5„Věděli jste že, legislativa ČR ukládá povinnost proškolit Vaše zaměstnance v první pomoci každé dva roky?“ 

 

Nabízíme Vám interaktivní školení první pomoci zážitkovou formou. Vaše zaměstnance naučíme poskytnout adekvátní a včasnou první pomoc. Pracovní úrazy pro Vás nemusí být pohromou, pokud si Vaši zaměstnanci dokážou navzájem pomoci a v krizových situacích nepanikaří.

 

Školení splňuje požadavky zákoníku práce 262/2006 Sb. Kromě základní osnovy přizpůsobíme školení přesně Vašim požadavkům a potřebám pro daný provoz či činnost, kterou se zabýváte.

 

Samozřejmostí je osobní přístup, vše Vám srozumitelně vysvětlíme. Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte. Klademe důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, včetně použití automatického externího defibrilátoru.

 

Pro Vaše zaměstnance bude připravena netradiční závěrečná zkouška. Reálně namaskovaná poranění, která budou muset zaměstnanci řešit. Každý účastník Vaši firmy obdrží certifikát o absolvování školení první pomoci, který lze použít jako součást BOPZ

a splňuje zákonné podmínky legislativy ČR. Jako bonus zkontrolujeme Vaši lékárničku na pracovišti, aby odpovídala platným předpisům a normám dle platné legislativy ČR.

 

Vhodné pro: firmy, úřady, továrny, spolky, státní instituce, sklady, ústavy a mnoho dalších…

 

Délka školení: individuální (doporučujeme alespoň 3 hodiny)

Místo konání: u Vás nebo v našem školícím středisku

Cena: stanovujeme individuálně

  • zásady bezpečnosti a legislativy
  • rozpoznání závažnosti stavu
  • základy anatomie a fyziologie
  • rány, zlomeniny a krvácení
  • průchodnost dýchacích cest
  •  termická poranění (popáleniny, omrzliny)
  • bezvědomí
  • neodkladná resuscitace včetně AED
  • praktický nácvik všech úkonů
  • modelové situace
Fotogalerie