Kurz neodkladné resuscitace s AED

aed5Kvalitně prováděná neodkladná resuscitace patří k nejdůležitějším úkonům a dovednostem každého zachránce při poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

 

Kurz je zaměřen na základní podporu životních funkcí s rozšířenou částí pro automatickou externí defibrilaci (AED). Výuka zahrnuje nejenom základní,

ale i rozšířenou laickou resuscitaci u všech věkových kategorii. Důraz je kladen na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace a časné defibrilace při použití AED.

 

Absolvent kurzu je schopen zhodnotit závažnost stavu pacienta. Zná nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu a ztráty vědomí. Dokáže samostatně provádět kvalitní neodkladnou resuscitaci, včetně časné defibrilace pomocí AED. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

 

 

 

Délka kurzu:  5 vyučovacích hodin

Místo konaní: u Vás nebo v našem školicím středisku

Cena:  890 Kč/osoba

  • zhodnocení základních životních funkcí
  • poruchy vědomí
  • příčiny srdeční zástavy
  • zajištění základních životních funkcí
  • nácvik bezpečného použití AED 
  • nácvik spolupráce více zachránců
  • právní problematika použití AED
  • simulovaná komunikace s dispečinkem ZZS
  • nácvik neodkladné resuscitace
  • význam časné defibrilace pomocí AED
Termíny kurzů
Fotogalerie