Kurzy pro rodiče

 Kurz první pomoci u dětí

U dětí se vyskytují různá onemocnění a úrazy vyžadující specifickou první pomoc.

Nabízíme Vám interaktivní kurz zaměřený především na akutní stavy a úrazy u dětí. Kurz je určen pro rodiče, kteří chtějí umět tyto situace zvládat.

 

Stres a emoce hrají velkou roli. Po absolvování kurzu budete umět dětem pomoci při různých typech úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších…

 

Samozřejmostí je osobní přístup, vše Vám srozumitelně vysvětlíme. Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte. Klademe důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, včetně nácviku použití automatického externího defibrilátoru.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Délka kurzu: 3 hodiny

Místo konání: naše školicí středisko

Cena: 790 Kč/osoba

  • zásady bezpečnosti a legislativy
  • rozpoznání závažnosti stavu
  • rány, zlomeniny a krvácení
  • průchodnost dýchacích cest
  • termická poranění (popáleniny, omrzliny)
  • vybrané akutní stavy a úrazy dětského věku
  • bezvědomí, tonutí, alergická reakce
  • neodkladná resuscitace včetně AED
  • praktický nácvik všech úkonů
  • modelové situace