Novinky v poskytování první pomoci

ZŠ a MŠ Jivina 2Kurz „Novinky v poskytování první pomoci pro pedagogické pracovníky“ lze doporučit absolventům akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Kurz je zaměřen na aktualizaci znalostí, zopakování praktických dovedností a na novinky v postupech při poskytování předlékařské první pomoci. Uchazeči si zopakují základní postupy a zásady předlékařské první pomoci, novinky v předlékařské první pomoci včetně praktického nácviku resuscitačních technik a používání automatického externího defibrilátoru (AED).

 

Důraz je kladen na praktický nácvik, během kterého si účastníci kurzu procvičí modelové situace náhle vzniklých a život ohrožujících stavů a resuscitačních technik na resuscitačních modelech dítěte i dospělého. Kurz je zakončen úspěšným provedením resuscitace.

 

Profil absolventa:

Absolvent tohoto kurzu se orientuje v základech poskytování předlékařské první pomoci, rozpozná stavy bezprostředně ohrožující život, zvládá praktické postupy poskytnutí první pomoci a je schopen adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. 

 

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování doškolovacího kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. (Č.j.: MSMT – 10993/2016-1-409)

 

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Podmínky pro absolvování kurzu:  

absolvent akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu:  5 vyučovacích hodin

Místo konaní: u Vás ve škole nebo v našem školícím středisku

Cena: 590 Kč/osoba

 

Termíny kurzů